Останні новини ULF Finance

26.12.2019
Підтверджено рейтинг ULF Finance
img img

20 серпня 2019 року рейтингове агентство «Credit raiting» підтвердило кредитний рейтинг облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41110750) на високому інвестиційному рівні uaA (за національною шкалою). Прогноз було збережено як «позитивний».

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Credit raiting» використовувало фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» за І півріччя 2019 року, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу. 

Інвестиційний рівень uaA свідчить про те, що позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Прогноз «позитивний», у свою чергу, вказує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій і нівелюванні поточних ризиків.

Основними джерелами формування активів підприємства виступали: позикові та залучені ресурси – на 85%, власний капітал – 15%. Позикові та залучені ресурси підприємства практично повністю було представлено коштами, які надійшли у рамках діючих договорів, укладених з комерційними банками, а також коштами від розміщення відсоткових облігацій власного випуску – 79% активів.

  1. Діяльність ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» за результатами перших шести місяців 2019 року була прибутковою.
  2. Лізинговий портфель складається з високоліквідної техніки – переважно це нова техніка – 89% від загального обсягу. На легкові автомобілі припадало 76%, на вантажну техніку – 15%, на спец.техніку та іншу - 9%. При цьому на фінансовий лізинг приходиться близько 98% всього портфелю.

Операційна діяльність підприємства не схильна до ризиків сезонності. Структура основних клієнтів підприємства характеризується достатньо високим рівнем диверсифікації, що є позитивним фактором та знижує ризики залежності від окремих контрагентів. 

Підтверджено інвестиційний рейтинг ULF Finance

Ринок лізингових послуг України за підсумками 2018 року та І півріччя поточного року, на відміну від попереднього року, характеризувався зростанням (за перші шість місяців 2019 року зростання становило 11-13%, переважно за рахунок таких сегментів як цивільній транспорт, с/г та будівельна техніка).

  • На сьогодні підприємство активно розвиває нові напрями лізингових послуг: надання у лізинг обладнання та устаткування, а також б/в автомобілів.  До того ж, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» веде активну політику якісної оптимізації структури портфелю, умов співпраці с контрагентами. Навесні 2019 компанією було запущено власний кол-центр по роботі з клієнтами.

 

У 2019 році ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» заплановано досить істотне зростання обсягів надходження чистої виручки на 25%, до рівня в 2 031 632,0 тис. грн., операційного прибутку на – 37%, до рівня в 244 411,0 тис. грн., чистого прибутку  - на 11%, до рівня в 53 421,0 тис. грн.

 

Всі новини