Статутні та фінансові документи

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913 та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛФ-ФІНАНС» розміщує інформацію на власному веб-сайті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Зміни до проекту емісії 

          Інформація для власників облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС