Допомогти help-zsu

Комплаєнс

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ

В ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (далі - Товариство) впроваджені високі етичні стандарти та правила поведінки працівників, дотримання яких забезпечує довіру до Товариства зі сторони клієнтів та інших партнерів. Стандарти корпоративної культури Товариства спонукають до безумовного дотримання встановлених вимог та правил кожним працівником. Усі працівники взаємодіють з клієнтами, співробітниками, конкурентами та діловими партнерами із врахуванням вимог Кодексу поведінки (етики) ТОВ «УЛФ-ФІНАНС».

Усі працівники Товариства дотримуються таких етичних принципів:

Клієнтоорієнтованість – усі продукти, послуги та операційні процеси розробляються Товариством з огляду на потреби клієнта та передбачають простоту, зручність і доступність їх використання. При розробці продуктів враховуються не лише існуючі, а й майбутні потреби клієнтів, адже Товариство турбується про позитивні враження своїх клієнтів та партнерів від співпраці.

Ефективність – Товариство постійно вдосконалює свої процеси та процедури для досягнення максимальної ефективності, адже усі наші рішення мають бути зваженими та передбачати досягнення стратегічних цілей.  Товариство підтримує ініціативи працівників та клієнтів, їх зауваження та пропозиції, направлені на розвиток та вдосконалення процесів, покращення продуктів, послуг та сервісу.

Законність – Товариство сповідує принциповий підхід щодо забезпечення безумовного дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів, регуляторних вимог, ринкових стандартів та правил добросовісної конкуренції, дотримуючись найвищих стандартів комплаєнс. 

Прозорість –Товариство дотримується політики максимальної прозорості своєї діяльності  для усіх зацікавлених сторін та розкриває основну інформацію про свою діяльність на офіційному веб-сайті Товариства. Товариство діє відповідно до загальноприйнятих етичних стандартів ведення відкритого і чесного бізнесу, дотримуючись високих стандартів корпоративної культури та кращих практик корпоративного управління.

Збалансованість – Товариство досягає своїх бізнес-цілей здійснюючи свою діяльність збалансовано, що передбачає врахування усіх ризиків та забезпечення захисту інтересів працівників, клієнтів, акціонерів та партнерів.

Професіоналізм – у своїй щоденній діяльності працівники Товариства діють професійно, ефективно та своєчасно, запобігаючи будь-яким протиправним діям з боку третіх осіб стосовно Товариства,  клієнтів, ділових партнерів і працівників.

Повага до прав людини – керівники Товариства забезпечують дотримання  прав усіх працівників, гарантують справедливе ставлення до них та не допускають дискримінації чи переслідувань за будь-якими ознаками.

Екологічність – під час здійснення своєї діяльності працівники Товариства враховують необхідність захисту довкілля та піклування про збереження природи.

Наші цінності, яких мають дотримуватись всі працівники:

Чесність – це фундамент репутації Товариства, покладений у основу усіх взаємовідносин. Працівники Товариства чесні в усьому, що роблять. Працівники Товариства обіцяють тільки те, що обов'язково виконають. 

Відкритість – важливий елемент партнерських взаємовідносин. Працівники Товариства відкриті і готові до спілкування. Для них немає дрібниць, вони вміють слухати і чути кожного клієнта. Все, що важливо для клієнтів, заслуговує глибокої уваги працівника. 

Динаміка – це безперервне зростання задля досягнення високих результатів діяльності Товариства. Працівники Товариства вітають зміни на краще і завжди готові до них, постійно вдосконалюючись, щоб досягати найвищої якості у роботі. 

Розвиток – безперервне прагнення працівників Товариства до підвищення свого професійного рівня. Працівники Товариства прагнуть знати більше, щоб стати кращими і працювати ефективніше для своїх клієнтів. Працівники Товариства заохочують ініціативу працівників і забезпечують можливості для їх постійного росту і розвитку. Керівники Товариства  цінують усіх працівників, оскільки загальний успіх команди залежить від внеску кожного. 

Довгострокові відносини – це головний фактор довіри до Товариства. Працівники Товариства розуміють, як складно заслужити довіру клієнтів і як легко її втратити,  не шукаючи при цьому сьогочасної вигоди. Успіх  Товариства можливий тільки завдяки стабільному успіху його клієнтів.  Сучасні технології – це конкурентоздатність Товариства на сучасному ринку. Технології Товариства створені і налагоджені для того, щоб спілкування з було швидким, надійним і зручним.

УПРАВЛІННЯ КОМПЛАЄНС-РИЗИКАМИ

Функція комплаєнс передбачає дотримання Товариством вимог законодавства України, регуляторних вимог, ринкових стандартів, внутрішніх документів, у тому числі етичних стандартів та правил поведінки. З метою захисту інтересів працівників, клієнтів та партнерів у Товаристві налагоджений механізм управління комплаєнс-ризиками (зовнішніми та внутрішніми комплаєнс- ризиками, а також ризиком репутації). Управління комплаєнс-ризиками дозволяє досягнути поставлених цілей, мінімізувати ймовірність застосування юридичних санкцій, фінансових збитків або втрат репутації внаслідок недотримання встановлених вимог. Виявлення комплаєнс-ризиків здійснюється усіма працівниками Товариства, що забезпечує мінімізацію ймовірності виникнення подій, що можуть мати негативні наслідки для компанії, його клієнтів, працівників чи бізнес-партнерів.

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Працівники Товариства забезпечують управління конфліктами інтересів з метою уникнення суперечності між їхніми особистими інтересами і посадовими обов'язками, що впливає на добросовісне виконання ними своїх повноважень у компанії. Усі працівники зобов’язані не допускати виникнення конфліктів інтересів у своїй діяльності, у тому числі пов’язаних із близькими особами та зовнішньою діяльністю поза компанією.

АНАЛІЗ СКАРГ ТА ЗВЕРНЕНЬ

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» докладає усіх необхідних зусиль для забезпечення належного обслуговування своїх клієнтів.  Аналіз скарг та звернень клієнтів дозволяє компанії оцінити якість обслуговування та вчасно відреагувати на негативні сигнали. Працівникам, клієнтам та партнерам надається можливість інформувати ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» про недоліки в обслуговуванні, випадки шахрайства та інші події, що потребують врегулювання. Усі звернення працівників, клієнтів та будь-яких інших сторонніх осіб щодо ймовірного порушення працівниками встановлених норм належним чином опрацьовуються.